Catalogue biến dòng RCT Ilec

Tài liệu kỹ thuật biến dòng RCT ILEC Made in Vietnam. RCT (Ring type Current Transformer) là loại biến dòng tròn, chế tạo nhỏ gọn, kinh tế, phù hợp nhất sử dụng cho đồng hồ ampe. Có các loại RCT-35, RCT-45, RCT-65, RCT-90, RCT-110Tải về máy Catalogue biến dòng RCT ILEC


Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com