Domino (Terminal)

domino-terminal s

 

Domino hay Terminal có 3P, 4P, 6P, 10P ...  với nhiều ngưỡng 10A, 20A, 30A, 60A, 100A ....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

MỘT SỐ SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com