Máng cáp sơn tĩnh điện

mang cap s

Máng cáp sơn tĩnh điện có nhiều quy cách: 50x50x1.2mm, 50x75x0.8mm, 150x150x1.5mm, 200x100x2.5mm, 50x50x1.2mm

MỘT SỐ PHỤ KIỆN KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com