Mạng điện TN-S

Mạng điện TN-S là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng điện này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

IEE thường dùng các chữ cái T, I, N, C, S để chỉ các mạng điện. Ý nghĩa các chữ cái này như sau

Sơ đồ mạng điện TN-S

sơ đồ mạng điện TN-S


Mạng điện TN-S khi có nhiều tải tiêu thụ

mạng điện TN-S


Ưu, nhược điểm của sơ đồ TN-S

Vui lòng xem thêm :