Mạng điện TT (trung tính nối đất)

Mạng điện TT là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng điện này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

IEE thường dùng các chữ cái T,I,N,C,S để chỉ các mạng điện. Ý nghĩa các chữ cái này như sau

Sơ đồ mạng điện trung tính trực tiếp nối đất (TT)

sơ đồ mạng điện TT


Từ sơ đồ ta nhận thấy, cần phải nối đất ở trạm cấp nguồn và ở tải tiêu thụ.

Sơ đồ mạng điện TT khi có nhiều tải tiêu thụ

Ưu, nhược điểm của sơ đồ TT

mạng điện TT


Vui lòng xem thêm :