Role nhiệt CHINT NR2

role nhiet chint nr2 

Role nhiệt bảo vệ quá tải CHINT NR2 được sử dụng trong ứng dụng điều khiển động cơ từ xa đối với chức năng quá tải.

 

TIÊU CHUẨN ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
 • IEC/EN 60947-4-1
 • Công suất định mức (V) lên đến 690V.
 • Dòng điện định mức (A) : 0.1A ~ 630A.
 • Nhiệt độ xung quanh : -5oC ~ 400oC
 • Lắp ráp với Công tắc tơ NC1, NC2 là một công tắc khởi động DOL.

Phương Lai bán Role nhiệt bảo vệ quá tải CHINT NR2 có các mã sau : 

 • NR2-11.5/Z  : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 0.1A - 13A.
 • NR2-25G     : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 0.1A - 32A.
 • NR2-36G     : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 23A - 36A.
 • NR2-93G     : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 23A - 93A.
 • NR2-150G   : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 80A - 150A.
 • NR2-200G   : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 80A - 200A.
 • NR2-630G   : Role nhiệt bảo vệ quá tải 3P (3NO), 1NO + 1NC, dòng điện định mức từ 200A - 630A.