Cảm biến

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ, tròn M18, nguồn xoay chiều

Cảm biến từ Sanil, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ tính, hình tròn, đường kính 18mm, loại 2 dây, sử dụng nguồn xoay chiều 20-250V. Dùng để phát hiện những vật kim loại. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Đọc thêm...

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ, tròn M30, nguồn xoay chiều

Cảm biến từ Sanil, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ tính, hình tròn, đường kính 30mm, loại 2 dây, sử dụng nguồn xoay chiều 20-250V. Dùng để phát hiện những vật kim loại. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Đọc thêm...

 

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, hình vuông. Dùng để phát hiện mọi loại vật thể. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Đọc thêm...

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ , vuông

Cảm biến từ Sanil, vuông

Cảm biến từ (proximitive sensor) Sanil hình vuông. Dùng để phát hiện những vật kim loại. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Đọc thêm...

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18815483