Bảng giá thiết bị điện Siemens

Bảng giá thiết bị điện điện Siemens gồm bảng giá MCB, MCCB, Contactor, biến tần, PLC, Logo...

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Bảng giá tiếp điểm phụ Siemens - 01/10/2012 6323
2 Bảng giá motor starter 3RV - 01/10/2012 5259
3 Bảng giá khởi động mềm Siemens - 01/10/2012 7208
4 Bảng giá Contactor 3RT - 01/10/2012 7561
5 Bảng giá Relay nhiệt 3RU - 01/10/2012 4107
6 Bảng giá PLC s7-1200 - 01/10/2012 6034
7 Bảng giá PLC s7-400 - 01/10/2012 3337
8 Bảng giá PLC s7-300 - 01/10/2012 5061
9 Bảng giá PLC s7-200 - 01/10/2012 5698
10 Bảng giá biến tần Siemens MM440 01/01/2012 4055
11 Bảng giá biến tần Siemens MM430 01/01/2012 3356
12 Bảng giá biến tần Siemens MM420 01/01/2012 4613
13 Bảng giá biến tần Siemens G120 01/01/2012 3352
14 Bảng giá biến tần Siemens G110 01/01/2012 3645
15 Bảng giá bộ nguồn Siemens 01/01/2012 3575
16 Bảng giá Logo Siemens 01/01/2012 4677
17 Bảng giá PLC Siemens S7-400-01/01/2012 3450
18 Bảng giá PLC Siemens S7-300-01/01/2012 3880
19 Bảng giá PLC Siemens S7-1200-01/01/2012 5105
20 Bảng giá PLC Siemens S7-200-01/01/2012 4287
21 Bảng giá thiết bị đóng cắt Siemens-01-01-2012 8827


Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com