Bảng giá Contactor, role nhiệt Mitsubishi - 2013

Bảng giá contactor, role nhiệt Mitsubishi 2013 : S-N10, S-N12, S-N20, S-N25, S-N35, S-N50, S-N65, S-N80, S-N95, S-N125, S-N150, S-N180, S-N220, S-N300, TH-N 12, TH-N 20, TH-N 20TA, TH-N 60, TH-N 60TA, TH-N 120, TH-N 120TA, TH-N 220RH, TH-N 400RH

Magnetic Contactor :Tiêu chuẩn IEC-60947-4-1 / EN60947-4-1/ VDE0660/ NEMA-ICS

 

Loi

 

Điện áp cun Coil

Đơn g 2013

(VNĐ)

S-N10

AC120(110-120V)/AC230V(220-240)  /  AC400V(380-415)

422,000

S-N12

AC120(110-120V)/AC230V(220-240)  /  AC400V(380-415)

506,000

S-N20

AC120(110-120V)/AC230V(220-240)  /  AC400V(380-415)

754,000

S-N25

AC120(110-120V)/AC230V(220-240)  /  AC400V(380-415)

1,001,000

S-N35

AC120(110-120V)/AC230V(220-240)  /  AC400V(380-415)

1,086,000

S-N50

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

2,165,000

S-N65

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

2,329,000

S-N80

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

3,328,000

S-N95

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

3,745,000

S-N125

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

5,239,000

S-N150

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

6,984,000

S-N180

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

8,729,000

S-N220

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

9,227,000

S-N300

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

15,127,000

S-N400

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

19,613,000

S-N600

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

48,941,000

S-N800

AC100(100-127V)/AC200V(200-240)  /  AC400V(380-440)

65,140,000

Mechanical Interlock (Khoá liên đng cơ khí)

UN-ML

11

Dùng cho S-N10/12

552,000

UN-ML

21

Dùng cho S-N20/25/35/50/65

689,000

UN-ML

80

Dùng cho S-N80/95/125

872,000

UN-ML

150

Dùng cho S-N150

933,000

UN-ML

220

Dùng cho S-N180/220/300/400

1,107,000

Auxiliary Contact Block (Khối tiếp đim phụ)

UN-AX11

1NO+1NC

Dùng cho S-N10/12/20/25/35/50/65

319,000

UN-AX2-1A1B

1NO+1NC

Dùng cho S-N10/12/20/25/35/50/65

339,000

UN-AX4-2A2B

2NO+2NC

Dùng cho S-N10/12/20/25/35/50/65

449,000

UN-AX80

1NO+1NC

Dùng cho S-N80/95/125

548,000

UN-AX150

1NO+1NC

Dùng cho S-N150/180/220/300/400

565,000

UN-AX2 2A

2NO

S-N10/12

435,000

UN-AX2 2B

2NC

S-N25/18/28

435,000

Relay contactor

SR-N4

AC220V 2A2B

612,000

Time delay Module

UN-TR4AN

1,242,000

Time delay relay

SRT-NN AC220V 0~60sec (On delay)

2,638,000

Voltage detection relay

SRE-KT  (AC160~230V)

3,980,000

SRE- (AC150~210V)

3,980,000

Thermal Overload Relay Tiêu chun IEC-60947-4-1 / EN60947-4-1/ VDE0660/ NEMA-ICS

Relay bảo v quá ti

Loi

Dòng tác động bảo v

TH-N 12

0.12, 0.17, 0.24, 0.35, 0.5, 0.7/0.9/1.3/1.7/2.1/2.5/3.6/5/6.6/9/11A

384,000

TH-N 20

0.24, 0.35, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5, 3.6/5/6.6/9/11/15/19A

431,000

TH-N 20TA

22/29/35A

476,000

TH-N 60

15/22/29/35/42/54A

667,000

TH-N 60TA

67/82/95A

729,000

TH-N 120

42/54/67/82A

1,034,000

TH-N 120TA

105/125A

1,155,000

TH-N 220RH

82/105/125/150/180/210A

2,514,000

TH-N 400RH

105/125/150/180/250/330A

2,955,000

TH-N 600

250/330/500/660A  (*)

667,000

(*) CT khách hàng t trang b

Relay bảo v quá ti bảo v mất pha (phase fail protection thermal relay)

TH-N 12 KP

0.12/ 0.17/ 0.24/0.35/ 0.5/ 0.7/0.9/1.3/1.7/2.1/2.5/3.6/5/6.6/9/11A

670,000

TH-N 20 KP

0.24/0.35/0.5/ 0.7/ 0.9/ 1.3/1.7/2.1/2.5/3.6/5/6.6/9/11/15/19A

735,000

TH-N 20TA KP

22/29/35A

774,000

TH-N 60 KP

15/22/29/35/42/54A

898,000

TH-N 60TA KP

67/82/95A

1,155,000

TH-N 120 KP

42/54/67/82A

2,037,000

TH-N 120TA KP

105/125A

2,037,000

TH-N 220RH KP

82/105/125/150/180/210A

4,168,000

TH-N 400RH KP

105/125/150/180/250/330A

4,284,000

Relay điện tử bo v quá ti, bảo v mất pha (phase fail protection relay), th tự phase

ET-N60

1/4/8/20/60A

AC100V(100~120V)

6,424,000

ET-N150

150A

AC100V(100~120V)

10,569,000

ET-N360

360A

AC100V(100~120V)

12,424,000

ET-N60

1/4/8/20/60A

AC200V(200~240V)

6,424,000

ET-N150

150A

AC200V(200~240V)

10,569,000

ET-N360

360A

AC200V(200~240V)

12,424,000

Contactor điều khiển thun nghịch, cht tự giữ cơ khí

SL-2 x N21

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

7,423,000

SL-2 x N35

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

9,312,000

SL-2 x N50

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

12,999,000

SL-2 x N65

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

13,175,000

SL-2 x N80

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

24,237,000

SL-2 x N95

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

24,325,000

SL-2 x N125

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

34,421,000

SL-2 x N150

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

34,857,000

SL-2 x N220

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

45,657,000

SL-2 x N300

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

54,173,000

SL-2 x N400

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

58,386,000

SL-2 x N600

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

228,264,000

SL-2 x N800

AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V)

244,065,000

Contactor bán dẫn

US-N5SS

AC220V

4,132,000

US-N8SS

AC220V

4,219,000

US-N20

(AC220V)/(AC380V)

8,696,000

US-N30

(AC220V)/(AC380V)

9,838,000

US-N40

(AC220V)/(AC380V)

13,700,000

US-N50

(AC220V)/(AC380V)

16,158,000

Tải về máy Bảng giá contactor, role nhiệt Mitsubishi 2013Người viết :