Bảng giá kim thu sét Ingesco - 01/01/2013

Bảng giá kim thu sét Ingesco(Tây Ban Nha) - 01/01/2013 gồm kim thu sét và bộ đếm sét...

Mã Hàng Mô Tả Giá (VNĐ)
PDC 2.1 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 57m 7.500.000
PDC 3.1 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 69m 10.625.000
PDC 3.3 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 75m 14.375.000
PDC 4.3 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 85m 16.875.000
PDC 5.3 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 95m 18.125.000
PDC 6.3 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 114m 19.375.000
PDC 6.4 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 120m 45.625.000
PDC-E15 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 75m 12.250.000
PDC-E30 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 80m 14.375.000
PDC-E45 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 105m 15.625.000
PDC-E60 Kim thu sét chủ động 200KA, bán kính bảo vệ 120m 19.375.000
CDR-1 Thiết bị đếm sét của hãng INGESCO( TÂY BAN NHA ) 5.000.000

Tải về máy Bảng giá kim thu sét Ingesco